Vietnga_Chem

Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VIỆT NGA

Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối!

Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng

Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng
Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng
Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng

Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng

Tăng trưởng sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường

Không ngừng nghiên cứu phát triển các sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại giá trị cho cộng đồng, xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tuân thủ

Mọi người của VIETNGACHEM luôn luôn tuân thủ luật pháp, tuân thủ các quy định của Công ty và Bộ quy tắc ứng xử VHDN

Chính trực

Toàn thể CBCNV của VIETNGACHEM luôn trung thực với bản thân, trung thực với công việc và cuộc sống; luôn có chính kiến; suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh;

Chất lượng

Trong suốt chặng đường hoạt động, VIETNGACHEM tự hào luôn được tín nhiệm và đồng hành bởi các đối tác trong và ngoài nước. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Viet Nga Chemical | Hóa chất Việt Nga | Xút 30%-50% | Javen 8%-12% | Axit HCl 17%-37% | PAC Lỏng 10%-17% | PAC Bột 31% | Clo lỏng

Tin tức mới nhất

Zalo